Slogan „Prihraj športu novú dimenziu!“ je našim prvým sloganom, ktorý vznikol tesne po založení OZ v roku 2013. Mnoho ľudí prichádza na význam sloganu postupne, no nám bolo od začiatku jasné, že šport v našej obci potrebuje novú dimenziu. Projekt Zdravie pre všetkých je ráznym vykročením k naplneniu podstaty našej ideológie a samotného sloganu zároveň. Uvedomujúc si súčasný trend sme mali potrebu poukázať na fakt, že cesta k získaniu dobrej telesnej kondícii nie je iba šport, ale aj sebareflexie v oblasti životného štýlu, stravovania, získavania potravy, atď.

Prostredníctvom súborov prednášok vedených odborníkmi, resp. „zanietencami“ v danej oblasti vnášame do našej práce nový prvok – osvetu slúžiacu na nezávislé rozšírenie obzoru jednotlivcov, ktorým ich telo a zdravie nie je ľahostajné.

Prednášky organizované v roku 2015
FOREVER LIVING PRODUCTS Katalin Lántoš-Borbélyová
RAKYTNÍK BIOSVET– tvrdošovské zlato Ing. Tibor MOJZES
ZÁHRANÁ LEKÁREŇ Ing. Marian BATYKA
BIO SVET
VODA – elixír života