Občianske združenie SPORT FRIENDS TVRDOŠOVCE 2013

Adresa Železničná 65, 941 10, Tvrdošovce
IČO 42334977
DIČ 2023810789
IBAN SK0609000000005044672784
SFT2013 info@sft2013.sk
ozsft2013@gmail.com
BKT darius.major@yahoo.com