Naši neúnavní športovci, kreatívni umelci a ľudia s veľkým srdcom, bijúcim pre Tvrdošovce, sa spojili a pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Zdá sa Vám, že ste sa začítali do predstavivosť rozvíjajúcich riadkov science fiction príbehu? Vôbec nie! Dovoľte mi, aby som Vám predstavil Veľkú trojku, ktorá vznikla v kreatívnej dielni občianskeho združenia Sport Friends Tvrdošovce 2013 a vo chvíli, keď neveriacky krútite hlavou nad týmito riadkami, začína intenzívne naberať na obrátkach.

Prečo názov Veľká trojka? Projekt je zložený z troch, na seba nadväzujúcich projektov: Športový objektív, Zaostrené na pohyb a Srdcom Tvrdošovčan, ktoré sú časovo rozvrhnuté na obdobie celého roka. Vo Veľkej trojke sa spojila umelecká a športová komunita obce, aby vytvorila dokonalý „parket“, na ktorom si vo finále „zatancujú“ ľudia s láskou ku športu, umeniu a zároveň najväčší filantropi žijúci v našej obci v záverečnej charitatívnej fáze, ktorá bude vrcholiť v období najkrajšieho sviatku roka. Nič sa nebojte, Veľká trojka nie je žiadna tanečná show. Prejdime si ju v chronologickom poradí.

Športový objektív je súťaž vo fotografovaní športových podujatí, alebo podujatí podporujúcich pohyb organizovaných na území obce Tvrdošovce, resp. organizovaných obcou Tvrdošovce, združeniami a spolkami obce Tvrdošovce, resp. zachytávajúcich Tvrdošovčanov alebo rodákov z Tvrdošoviec pri športových, resp. pohybových aktivitách. Súťaž je v roku 2016 vyhlásená v troch kategóriách: čierno-biela, moment prekvapenia a bod zlomu. Našim zámerom je vyhlasovať súťaž každoročne s tým, že sa kategórie budú pre daný ročník aktualizovať. Projekt je určený pre všetkých fotografov bez akéhokoľvek rozdielu. Každý účastník bude môcť prihlásiť maximálne tri fotografie v danej kategórii a zaslať ich na emailové adresy ozsft2013@gmail.com a info@sft2013.sk najneskôr do 30.9.2016, kedy súťaž oficiálne končí. Fotografie bude vyhodnocovať trojčlenná komisia zložená z renomovaných odborníkov pod vedením pozorného a citlivého oka Františka Tótha. Našim cieľom je primäť fotografov zachytiť neopakujúce sa, jedinečné okamihy úsilia človeka počas športových aktivít. Pevne veríme, že témy budú výzvou nielen pre začínajúcich fotografov. Zvýšená pozornosť objektívov sa môže do budúcna stať motivujúcim faktorom aj pre športovcov.

Zaostrené na pohyb je výstava zameraná na predstavenie najlepší prác súťaže Športový objektív. Počas slávnostného otvorenia výstavy prebehne vyhodnotenie projektu a odovzdanie ocenení trom najúspešnejším fotografom v každej kategórii a absolútnemu víťazovi súťaže. Našim cieľom je ukázať obyvateľom obce, resp. návštevníkom výstavy šport a pohyb z úplne iného uhla pohľadu a poukázať na mnohorakosť športových odvetví, ktoré sa v obci úspešne rozvíjajú. Zároveň chceme atraktívnymi cenami motivovať najmä mladých talentovaných fotografov v ich tvorivej činnosti. Vystavené diela si budú môcť návštevníci pozrieť od polovice októbra.

Srdcom Tvrdošovčan je charitatívny projekt, pozostávajúci z niekoľkých fáz. Prvá fáza začína otvorením výstavy Zaostrené na pohyb, kde bude obyvateľom obce – návštevníkom výstavy vytvorený priestor na podanie návrhu, v ktorom môžu anonymne navrhnúť, ktorej tvrdošovskej rodine by mala byť naša pomoc vo forme vyzbieraných finančných prostriedkov venovaná. Z troch najčastejšie sa opakujúcich návrhov bude na konci výstavy vytvorená internetová anketa, v ktorej Tvrdošovčania rozhodnú o tom, komu poputujú vyzbierané peniaze. Zároveň sa zhotoví miesto pre dobrovoľnú zbierku návštevníkov výstavy, ktorá bude tvoriť finančný príspevok prvej fázy.

V druhej fáze budú môcť prispieť do projektu dobrovoľnou finančnou čiastkou fanúšikovia hudby počas Vianočného koncertu, ktorý v našej obci tradične režíruje František Tóth.

Tretia fáza je samotným telom projektu Srdcom Tvrdošovčan. Pre už v úvode spomínaných filantropov sme pripravili prvú tvrdošovskú charitatívnu aukciu. Aj keď aukcie nemajú v našej obci žiadnu tradíciu, sme pripravení prevziať na seba zodpovednosť takúto tradíciu založiť. Jedná sa predsa o pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Vráťme sa ale k samotnému projektu. Tridsiatke vytipovaných potenciálnych filantropov bude občianskym združením zaslaný aukčný poriadok, ktorý je zároveň pozvánkou na aukciu. Na deň aukcie máme v úmysle ponechať desať voľných miest v aukčnej sále, ktoré budú k dispozícii pre kohokoľvek, kto má záujem aktívne sa zapojiť do aukcie. Dražiť sa bude desať najúspešnejších diel Športového objektívu. Som presvedčený, že ak tieto riadky čítajú ľudia, ktorých srdce bije pre Tvrdošovce, tak sa už teraz nevedia dočkať, kedy zasadnú do aukčnej sály a o akčný poriadok sa prihlásia sami. Veď mať doma umelecké dielo so silným príbehom nasýteným Tvrdošovcami je jeden z vrcholov lokálpatriotizmu.

Finančné prostriedky získané vo všetkých troch fázach budú v predvečer začiatku vianočných sviatkov slávnostne odovzdané rodine, ktorú sa rozhodne podporiť najväčšie množstvo obyvateľov obce. Veď o čom inom by mali byť Vianoce ako o pomoci, priateľstve a splnených snoch. Do tohto dňa nás čaká nesmierne množstvo práce, v ktorej radi privítame dobre mienenú radu i pomocnú ruku.

Veľká trojka je ďalším krokom do úplného neznáma nielen pre naše OZ, ale aj pre celé Tvrdošovce. Čeliť výzvam v tomto projekte však budeme spoločne s fotografmi, porotcami súťaže a tiež tvrdošovskými „srdciarmi“, ktorým bude aukciou poskytnutá jedinečná príležitosť dokázať, že ich srdce je na správnom mieste.

SO2016SK SO2016HU