Organizovaná forma behu pre všetky vekové kategórie absentovala v obci už dlhé obdobie. Množstvo bežcov brázdiacich podvečerné ulice však dávalo určitú nádej, že sa na štart nepostavíme len my – vyzývatelia. Napokon to bola dvadsiatka bežeckých nadšencov na čele so starostom obce, ktorá otvorila bežeckú jar a zároveň tiež dvere pre novú organizovanú disciplínu našej obce. Nesúťažný charakter akcie máme v úmysle zachovať aj pre ďalšie ročníky. Ten prvý sprevádzalo prenádherné slnečné počasie a výborná nálada všetkých účastníkov. Veríme, že počet bežcov bude neustále narastať nielen vzhľadom na uvoľnenú priateľskú atmosféru pri občerstvení v cieľovej zóne, ale aj vzhľadom na založenie Bežeckého klubu Tvrdošovce, ktoré bolo týmto projektom iniciované.

Počet účastníkov v roku 2015: 20