Všeobecné informácie

Sport Friends Tvrdošovce 2013 (SFT2013) je dobrovoľnou, otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou riadiacou sa demokratickými princípmi v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky. Jej poslaním je podporovať športovú činnosť občanov obce.

Medzi hlavné úlohy SFT2013 patrí:
  • rozširovať všestranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky, prostredníctvom športových aktivít
  • upevňovať telesnú zdatnosť, morálne a etické hodnoty
  • organizovať tréningy, turnaje, športové, vzdelávacie a odborné podujatia a akcie pre svojich členov, resp. záujmové skupiny občanov bez akýchkoľvek rozdielov
  • organizovať projektovú a vzdelávaciu činnosť prípravou a realizáciou projektov
  • spolupracovať s orgánmi miestnej a regionálnej územnej samosprávy, štátnej správy, občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov zameranými na podporu a rozvoj nielen športových aktivít

Cieľom nášho združenia vo všeobecnosti je vlastním pohybom motivovať mládež k športu jako takému a tým pádom rozšíriť športovú základňu obce, šíriť.

Vyššie uvedené, presne definované fakty sú základom stanov nášho občianskeho združenia. Združenia, ktoré do pohybu uviedli koncom augusta 2012 Beáta Borbélyová a Radovan Mikláš, kedy na priateľskú návštevu prišli s ohromujúcim nápadom rozbehnúť futbalové B mužstvo, ktoré by bolo výhradne tvorené z hráčov Tvrdošoviec. Vytvoriť B mužstvo nebol žiaden objav, nakoľko B mužstiev sme v novodobej histórii športového klubu mali niekoľko, no teraz sme uvažovali nad čímsi stabilnejším, trvácnejším a z časti nezávislým. Krátko po návšteve Beáty a Rada sa k nám pripojil Peter Birkus so slovami: „Čo sa to tu varí? Ingrediencie sú zatiaľ pre mňa veľmi po chuti.“ Rado neváhal s odpoveďou: „Starký, tajný projekt, ale je to výzva. Ideš do toho?“ Áno, bola to skutočná výzva. V tej chvíli sme vo štvorici vytvorili prípravný výbor občianskeho združenia a zároveň sme začali pátranie po 20tich „statočných“, ktorým srdce bije pre futbal. Zahájili sme tvorbu hráčskeho kádra B mužstva.

Bolo veľmi motivujúce vidieť nadšenie a podporu predstaviteľov športovej komisie a starostu obce počas zasadanie komisie na konci roka 2012. Ich „áno“ znamenalo pre nás záväzok, výzvu a zároveň prvú veľkú skúšku občianskeho združenia.

Vznik SFT2013 sme symbolicky naplánovali na 90. výročie založenia športového klubu, s jasnou myšlienkou: futbal nebude jediný dôvod vzniku SFT2013. Všetci štyria sme od prvej chvíle cítili silnú potrebu pomoci rozvoja ďalších druhov športov, čo samo o sebe bola, je a  zrejme aj bude odvážna vízia, zvažujúc, že v obci evidentne absentuje silná tradícia a občianska podpora iných odvetví športu nehovoriac a športoviskách a zariadeniach na ich rozvoj. Vízia občianskeho združenia nás bavila a zamestnávala každý deň. V apríli sme spoločne s Radom vytvorili znak SFT2013, ktorý farebne vychádza z farieb vlajky a štandardy obce. Pozadie znaku sme symbolicky ponechali totožné so športovým klubom. Nadpis „VICTIS HONOS“ z latinského prekladu znamená sláva víťazom, česť porazeným. Nasledujúci mesiac boli dokončené stanovy a na jeho dňa 31.5.2013 bolo SPORT FRIENDS Tvrdošovce 2013 oficiálne registrované Ministerstvom vnútra.

Organizačná štruktúra

Predseda Mgr. Radovan MIKLÁŠ
Podpredseda Martina BATYKOVÁ
Výkonný výbor
  • Mgr. Beáta BORBÉLYOVÁ
  • Ing. Peter BIRKUS
  • Ing. Vojtech MOJZES
  • Július VINCE
  • Mgr. Dárius MAJOR
Kontrolná komisia Peter KAČERJAK