V roku 2015 OZ SFT2015 pripravilo pre deti menej akčný MDD plný tanca a piesní. Avšak úžasné dernierové predstavenie muzikálu tanečnej skupiny CLIS s názvom Alica v krajine zázrakov priklincovalo väčšinu prítomných do sedadiel galantského kultúrneho domu. A ako sme sa tam dostali? Vlakom – „poschoďákom“. Naše OZ ďakuje pani Eve Vidovej, ktorá skoordinovala a vybavila všetky náležitosti týkajúce sa železníc.