Projekt, ktorým chceme zapojiť do pohybu celú rodinu (resp. členov rodiny: rodič plus dieťa) a zábavnou formou podporiť nielen telesnú aktivitu, ale najmä súdržnosť v rodine. Projekt Iron Family vychádza zo známej súťaže Iron Man. OZ SFT2013 však prináša modifikáciu, nakoľko máme v úmysle zapojiť aj rodiny s malými deťmi, ktoré nedokážu plávať a bicyklovať. V každom prípade máme chceme zachovať jednu disciplínu vo vode, jednu na kolesách a jednu na vlastných nohách. Z tohto dôvodu budeme vo vode veslovať, jazdiť na kolobežkách resp. odrážadlách a posledný úsek bežať. Okrem telesnej aktivity, ktorá bude vykonaná bude najväčším prínosom projektu tímový rodinná aktivita podporujúca jej súdržnosť. Projekt si vyžaduje počiatočnú investíciu na zakúpenie plavidiel, kolobežiek a odrážadiel. Týmto OZ SFT2013 žiada možných sponzorov o pomoc pri ich zakúpení.