V našej obci majú denné letné tábory svoju niekoľko ročnú tradíciu. Myšlienka zaradiť sa medzi organizácie, ktoré dokážu vytvoriť program, ktorý zaujme deti bola pre OZ SFT2013 výzvou. Výzva bola o to väčšia, že sa malo jednať o pohyb a šport, ktorý mal prerušiť prázdninové leňošenie a pohodlie detských izieb. Posmelení skúsenosťami z projektu „ŽIRAFKY“ sme sa odhodlali napredovať v propagácii nového odvetvia – basketbalu. Poldenný tábor (od 08:00 do 12:30) bol rozdelený do niekoľkých blokov, ktoré mali deti vniesť do tajov basketbalu a naučiť ich základom tohto športu tak, aby sa v posledný deň mohol uskutočniť táborový turnaj. Po dôkladnej rozcvičke, ktorá pozostávala z bežeckej školy a strečingu, nasledoval basketbalový dril plný nácviku driblovania a nahrávok ako esenciálnych prvkov tohto športu. Po desiatovej prestávke sme deťom vysvetľovali pravidlá a následne názorne predviedli. Ako sa hovorí: „raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.“ Hry a cvičenia zahŕňali nespočetne veľa cvikov podporujúcich zlepšenie stability, agility, rýchlosti, obratnosti, sily a vytrvalosti zábavnou súťaživou formou. Už prvý deň boli vytvorené tri tímy, do ktorých boli deti rozdelené rovnomerne podľa veku. Postupným budovaním tímového ducha, príslušnosti k tímu a vzájomnej internej tímovej pomoci sme deti viedli k pochopeniu princípu akéhokoľvek kolektívneho športu. Vyčerpané deti naberali druhý dych počas premietania krátkych zostrihov basketbalových zápasov, na ktorých sme si demonštratívne rozoberali teóriu a jednotlivé činnosti, ktoré boli v daný deň osvojené. Po nabratí druhého dychu nasledovala sekcia nácviku elementárnych činností (streľba, obrana, útok). Pred vyhodnotením dňa sme si zahrali basketbal, ktorý bol každým dňom zložitejší, keďže sme postupne aplikovali nadobudnuté pravidlá z teórie do reálnej hry. Piatok tábor vyvrcholil basketbalovým turnajom, kedy si deti zmerali svoje sily. Výsledok týždennej práce nás všetkých príjemne prekvapil a predvedená hra bola nad všetky naše očakávania. Snahu, záujem a tvrdú prácu detí sme ocenili certifikátmi absolventov letného basketbalového tábora. Neostalo však iba pri certifikátoch. Po ich odovzdaní sme sa šli osviežiť na kúpalisko a lúčili sme sa pri zmrzline, ktorou sme motivovali deti počas nezvyčajne horúcich dní, ktoré sprevádzali tréningové jednotky. Na záver dodám, že úsmev 20tich detí cez kropaje potu nás motivujú vytvoriť z letného basketbalového tábora tradíciu.

Počet účastníkov v roku 2015: 20