Stolný tenis je druhým a zároveň posledným športovým odvetvím našej obce na oficiálnej úrovni. Je verejným tajomstvom, že sa jeho členovia bijú nielen so súpermi, ale aj tieňom, ktorý vrhá naň futbal v rámci športového klubu obce. OZ SFT2013 neprináleží hodnotiť tieto vzťahy, no ako športovým nadšencom, ktorí podporujú rôznorodosť a masovosť, nám situácia našich stolnotenistov nie je ľahostajná. Uvedené fakty a nedostatok mladých „pingpongistov“ boli základom na vytvorenie priestoru pre propagáciu stolného tenisu v rámci amatérskej časti obce. V komornej atmosfére telocvične ZŠ a za výraznej pomoci tvrdošovských registrovaných hráčov a rozpútali boje o „zlatú raketu“. Sme presvedčení, že propagácia stolného tenisu napomôže k jeho popularizácii v našej komunite.

Rok 2015
1. miesto Dominik Vincze
2. miesto Mgr. Adrián Meszáros
3. miesto Juraj Balogh
Rok 2014
1. miesto Mgr. Adrián Meszáros
2. miesto Mgr. Radovan Mikláš
3. miesto Peter Kačerjak