Dňa 17.12.2015 zažila telocvičňa ZŠ nevídané florbalové súboje, z ktorých najúspešnejšie skončili florbaloví deviataci, ktorí v nedávnej minulosti úspešne reprezentoali našu obec. Florbal v obci rastie aj vďaka neúnavnej práci Vojtecha Mojzesa, ktorého práca s mládežou je pozoruhodná a zaslúži si obdiv nás všetkých. Druhé miesto obsadilo zmiešané mužstvo ZŠ Károlya Szemerényiho, tretí skončili ôsmaci a na výbornom štvrtom mieste skončilo mužstvo siedmačok v bráne s Adamátorom. Všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!