Preteky rybárskych zručností vo viacerých disciplínach určené pre deti, mládež aj dospelých. Cieľom je zatraktívnenie rybolovu medzi mládežou a poukázanie faktu, že rybolov nie je iba sedenie na brehu jazera, ale vyžaduje veľkú dávku šikovnosti a schopností pre dosiahnutie žiadaného úspechu.