Ako člen 16. rotácie slovenského kontingentu v Afganistane som mal v roku 2011 možnosť spoznať skupinu úžasných ľudí na čele s hovorcom Ozbrojených síl SR Milanom Vangom a tiež mediálne známu, no i napriek tomu veľmi skromnú a ľudskú, Danicu Kleinovú, ktorá počas nášho pobytu v Kandaháre natočila pre komerčnú televíziu dokumentárny film o neľahkej a riskantnej práci vojakov v neľútostných podmienkach tejto krajiny.

Úprimne povedané, nie je nič krajšie, ako keď máte doma školáka, ktorý k vám vzhliada s rešpektom a intenzívne sa zaujíma o vašu prácu. V takýchto chvíľach človek cíti vietor v plachtách a je motivovaný vynaložiť nemalé úsilie „dotiahnuť“ svoju prácu k mládeži. Keďže SFT2013 je prevažne zamerané na šport, rozhodli sme sa deti rozhýbať športom, ktorý je považovaný za jeden z najinteligentnejších športov.

Takto vznikol veľmi dlhodobo a starostlivo plánovaný projekt, ktorý mal do našich základných škôl priniesť vzdelávaco-športovú akciu, aká tu ešte nebola. Silná podpora starostu obce, riaditeliek oboch základných škôl a koordinácia s občianskym združením Lucerna, ktorého systematická práca v prospech obyvateľov obce a obce ako takej, by mohla byť príkladom pre mnohých z nás, dávala všetky predpoklady k tomu, aby deň detí bol veľkolepý pre každého kto sa ho zúčastní bez rozdielu veku. Po súhlase náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR vyslať skupinu vojnových veteránov do Tvrdošoviec dostala akcia zelenú na všetkých úrovniach. Ako čerešnička na torte bola Danica Kleinová, ktorá s nadšením potvrdila účasť.

Dňa 22.5.2014 stáli žiaci ročníkov 5 až 9 nastúpení v očakávaní stretnúť skutočných hrdinov súčasnej doby. Po podaní hlásenia veliteľovi jednotky privítal starosta obce vzácnu návštevu a slávnostne otvoril deň detí s vojnovými veteránmi. Následne sa rozbehol kolotoč prednášok a premietanie vyššie uvedeného dokumentárneho filmu. Danica bola počas celého doobedia pripravená diskutovať a odpovedať na všetky otázky detí. Veľká telocvičňa otvárala žiakom úplne iný svet. Svet detí vo vojnou postihnutých oblastiach. Množstvo fotiek a osobná skúsenosť každého prednášajúceho profesionálneho vojaka, držala hľadisko pozorné aj napriek veľkému teplu, ktoré celý deň sprevádzalo aktérov. Mimochodom to teplo v niektorých chvíľach pripomínalo prostredie Afganistanu, hoci tam boli bežné aj 60 stupňové teploty. V prezentáciách sa striedali Milan Vanga, ktorý uvedenou prednáškou napĺňa sály vysokých škôl, Viktor Sorokáč, ktorý plnil funkciu lekára a hovoril o chorobách a možných zraneniach v oblastiach vojen. Viktor Sabo, ktorému sme ináč ako „padre“ nehovorili, bol v Afganistane našim duchovným a veľmi dôverne priblížil biedny život miestnych detí, apelujúc na prítomne obecenstvo, aby si vážili všetky bohatstvá, ktoré prináša mier a život na Slovensku. Michal Mieres, člen EOD tímu („Explosive Ordnance Disposal“ v slovenskom preklade „výbušné nástražné systémy“), priniesol žiakom niekoľko vzoriek výbušných systémov.

Tesne pred obedom sme sa všetci presunuli do priestoru multifunkčného ihriska školy, kde sa k Michalovi pridal Richard Veselka a Mário Ruckschloss, ktorým bol počas vyslania udelený americkými špecialistami EOD titul „Hrdina bojiska“ (orig. z angl. Hero of the Battle Space) ako forma uznania za splnenie extrémne nebezpečných úloh, a predviedla dynamickú ukážku svojej práce, využijúc špeciálny robot a odev, ktorého váha dosahuje 60 kg. Táto trojica hrdinov v Afganistane denno-denne zneškodňovala nástražné výbušné prostriedky, vyšetrovala a zbierala dôkazy po výbuchoch mnohokrát v priestore posiateho mŕtvymi telami samovražedných útočníkov a ich obetí, ničila vystrelenú nevybuchnutú muníciu, pozostatky uloženej munície z vojny, zaisťovala a „čistila“ náleziská munície a podomácky vyrobených výbušnín, zúčastňovala sa špeciálnych akcií prehľadávania podozrivých budov a iných obydlí a napomáhala pri zatýkaní osôb podozrivých z prechovávania prekurzorov na domácu výrobu výbušnín.

Po obede boli na rade deti, aby ukázali svoju presnosť, zručnosť, šikovnosť a rýchlosť v streleckej súťaži organizovanej občianskym združením Lucerna a trojboji, ktorú organizovalo SFT2013. Tak ako športovci, ani mažoretky nechceli zaostávať a predviedli nacvičené choreografie, za ktoré si boli odmenené zaslúženým potleskom.

Úžasný deň plný zážitkov bol ukončený exhibičným basketbalovým zápasom medzi vojakmi a žiakmi, kde svojim výkonom prekvapili najmä dievčatá a vyhlasovaním víťazov v jednotlivých kategóriách. Ako pamiatku na vojnových veteránov Milan Vanga venoval obom školám knihu Afgánsky zápisník, ktorú sám napísal v Kandaháre, kde pôsobil ako zástupca veliteľa slovenského kontingentu.

Danica, ako aj všetci vojaci pri bilancovaní s pánom starostom vyjadrili nadšenie z akcie, ako aj z Tvrdošoviec a prístupu jej obyvateľov. Západ slnka nás zastihol v Rozálke, kde nás srdečne privítali a pohostili teta Róžika s ujom Michalom.