Organizáciou spojených národov (OSN) bol 15. máj vyhlásený za Svetový deň rodiny. Keďže rodina ako celok je v našom ponímaní základným „hybným“ prvokom k masovému pohybu a dosahovaniu našich vytýčených cieľov, považovali sme za dôležité dať priestor pre pohyb celej rodiny bez rozdielu veku a pohlavia. Hromadný štart „cyklorodín“ v sprievode príslušníkov obecnej polície spred obecného domu predchádzala krátka úvodná reč predsedu OZ o potrebe aktívneho prístupu k pohybu celej rodiny. Za posledným domom to už bolo iba o sústredení sa na udržanie balansu na poľných cestách až k obecnému rybníku. Tam sa chlapi ujali založiť oheň a kým sa vytvorila pahreba súťažilo sa. V tento deň neboli podstatné mená víťazov, nakoľko nimi boli všetci, ktorí prišli. Uvoľnená atmosféra sprevádzala aj toto podujatie, ktoré sme ukončili „odbicyklovaním“ do svojich domovov.

Počet rodín v roku 2015: 6