Tvrdošovská amatérska bedmintonová liga (TABL) – priebežne – v roku 2016 máme v úmysle pripraviť materiálovo-technické podklady pre úspešné rozbehnutie projektu, silnú mediálnu kampaň pre získanie hráčskej základne a rozbehnutie súťaže v jednej divízii (A), resp. v dvoch rovnocenných (A1 a A2), z ktorých hráči, ktorí ukončia sezónu na prvých pozíciách vytvoria účastníkov vyššej divízie (A) a ostatní spolu s novo-registrovanými nižšiu divíziu (B). Tak sa vytvorí systém divízií zabezpečujúcich postup najlepšieho, resp. vypadnutie najhoršieho a baráž hráčov z druhých, resp. predposledných pozícií konkrétnej divízie. TABL bude prebiehať v telocvični základnej školy v obmedzených podmienkach (nespĺňa podmienky pre hru výškou stropu) za minimálnych nárokov na finančné prostriedky. Zápasy sa odohrajú na základe vzájomnej dohody hráčov, bez rozhodcu, ktoré budú koordinované určeným členom OZ SFT2013 a zverejňované priebežne na web stránke a sociálnych sieťach. Každý súťažiaci bude mať určité časové obdobie, za ktoré bude musieť odohrať percentuálne časti svojich zápasov. Presné informácie budú zverejnené na internete a médiách. TABL je určený pre všetkých, ktorí majú chuť sa hýbať bez rozdielu na vek a pohlavie.