logo Projekt pod vedením Mariana Batyku funguje ako krúžok v rámci mimoškolských aktivít ZŠ Tvrdošovce v úzkej spolupráci s OZ Ďatelinka od septembra 2014. Je v súčasnej dobe jediným kolektívnym športom v obci určeným pre ženy, resp. dievčatá ročníkov 5 až 9.